Global Village vzw

The Global Village vzw werd in 1998 opgericht door Collins Nweke. Collins is uit Nigeria afkomstig. The Global Village heeft als doel integratie te bevorderen. De vzw ziet het niet groots en vaag. Ze willen mensen van alle nationaliteiten de mogelijkheid bieden elkaar te ontmoeten in een informele sfeer. Hiertoe is het lokaal van The Global Village vzw geopend op vrijdag- en zaterdagavond. Het kreeg de naam van intercultureel ontmoetingscentrum met exotische wereldkeuken.

Daarnaast wil The Global Village vzw ook informatie en vorming bieden. Dit doet zij in samenwerking met bestaande organisaties uit de socio-culturele sector. Ook andere verenigingen, instellingen en organisaties worden betrokken in de werking van The Global Village vzw.

Contact

Isabelle Paulus, voorzitster

Deze vereniging is op zoek naar vrijwilligers

The Global Village vzw draait dankzij de hulp en inzet van vrijwilligers. Zij staan in voor het openhouden van het praatcafé, het onderhoud van het lokaal, het verzorgen van de maaltijden, het opdienen… Maar de stuwende kracht achter het project is nog altijd Collins Nweke. 

De organisatie zoekt hulp bij het restaurantwerk op vrijdag- en zaterdagavond en Nederlandstaligen die 1 of 2 maal per week wat tijd kunnen vrijmaken om conversatiegroepjes te begeleiden.

Ook voor activiteiten die vanaf januari 2005 zullen georganiseerd worden zijn vrijwilligers welkom om:
1° anderstaligen de kans te geven om in een informele sfeer hun praktische taalkennis te oefenen;
2° Nederlandstaligen in contact te brengen met mensen uit andere landen en culturen en zo te groeien tot wederzijds begrip;
3° mensen die vrij eenzaam zijn op een leuke manier met elkaar in contact te brengen.

Alle vrijwillige begeleiders krijgen vorming (gegeven door Vormingplus Oostende) om precies te weten wat er van hen verlangd wordt.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.