50 actief Oostende

50 actief Oostende is een socio-culturele vereniging die deel uitmaakt van de Liberale Beweging voor Volksontwikkeling van de provincie West-Vlaanderen vzw, kortweg L.B.V.W-Vl vzw, een organisatie die activiteiten inricht voor senioren en 50 plussers.

Zij groepeert in West-Vlaanderen een 70-tal actieve afdelingen. De lokale afdeling 50 actief Oostende telt thans meer dan 200 leden.

Als vereniging proberen wij onze leden een zo breed mogelijke waaier aan activiteiten aan te bieden (voordrachten, bowling, fietstochten, bedrijfsbezoeken, bijwonen van theater-voorstellingen, daguitstappen, meerdaagse reizen, geleide natuur- en stadswandelingen, enz.…). Activiteiten worden zowel op lokaal als op provinciaal niveau georganiseerd.

Wij stimuleren daarbij de ontmoeting tussen mensen, geven kennisverruimende activiteiten en proberen mensen uit hun isolement te halen. In de programmatie proberen we een zo ruim mogelijk publiek te bereiken en aandacht te schenken aan de diverse behoeftes, interesses en mogelijkheden. Kortom, voor elk wat wils… en iedereen is welkom !
Als lid krijgt u ons tweemaandelijks foldertje met alle gegevens voor deelname aan de activiteiten in uw brievenbus.

lidmaatschapsbijdrage: 5 euro per kalenderjaar

Contact

Eddy Devisscher

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.