Samana

Sociale media

Contact

Bert Verschingel, educatief medewerker

Deze vereniging is op zoek naar vrijwilligers

Deze vereniging is op zoek naar vrijwilligers

Buurtwerking: in Oostende zijn er zeven lokale afdelingen actief. Dit zijn groepen vrijwilligers die huisbezoeken doen en ontmoetingsmomenten organiseren voor mensen met een chronische ziekte, mensen met een zorgnood en mantelzorgers uit de buurt.

Vakanties: Samana organiseert ook vakanties op maat voor mensen die ziek zijn of een zorgnood hebben. Vrijwilligers en vrijwillige verpleegkundigen organiseren de vakanties. Als je mee gaat als vrijwilliger, moet je geen gediplomeerde zorgkundige te zijn. Je krijgt een opleiding bij Samana. Als verpleegkundige ben je uiteraard wel gediplomeerd.

Vormingsaanbod: Samana zet in op veerkracht van mensen met een chronische ziekte en mantelzorgers met een ruim aanbod van infosessies en cursussen. Van eenmalige sessies die wegwijs maken in een thema … tot meerdaagse vormingen rond creatieve zelfexpressie en zelfzorg.

Duowerking: Samana verbindt mensen met een chronische ziekte of een zorgnood en vrijwilligers voor een warm sociaal contact. De verbinding krijgt vorm door het samenstellen van duo’s op basis van interesses. Elk duo spreekt regelmatig af voor ontspannende activiteiten. Zo ontstaan betekenisvolle één-op-één contacteren.

Mantelzorgwerking: Samana is een erkende mantelzorgvereniging waar je als mantelzorger goed zit voor informatie op maat en ondersteuning om goed voor jezelf te blijven zorgen. Contact met lotgenoten werkt helend, daarom brengt Samana mantelzorgers samen om op verhaal te komen. Dit in de vorm van infosessies, cursussen en mantelzorgcafés.

Belangenbehartiging: Samana komt op voor de belangen van mensen met een chronische ziekte en mantelzorgers. Met sociale acties die vertrekken vanuit de ervaringen van mensen met een chronische ziekte en maatschappelijke sensibilisering.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.