Bloedtransfusiecentrum West-Wlaanderen

Adres

Lieven Bauwensstraat 16 , 8200 Brugge
Tel./GSM
050/32.07.27 - 050/31.11.09
westvlaanderen.bloed@rodekruis.be