Afrikana vzw

Afrikana is een nieuwe vereniging van de Afrikaanse immigranten in Oostende en omgeving.
Deze vereniging, zonder winstoogmerk, verenigt Afrikanen van verschillende nationaliteiten en wil de integratie van Afrikanen in Oostende makkelijker maken. Afrikana veroordeelt vreemdelingenhaat en vecht voor een harmonieuzere wereld.

Afrikana is lid van de MARO en heeft tot doel:
-organiseren, promoten en verwezenlijken van sportieve, educatieve en culturele activiteiten met als doel de integratie van Afrikanen in de Belgische gemeenschap;
- het begunstigen van de sociale en culturele integratie van Afrikanen in de Belgische samenleving;
- het versterken van de wederzijdse hulp tussen de Afrikaanse gemeenschap en de Belgische gemeenschap;
- vechten tegen racisme, vreemdelingenhaat, jodenhaat en alle andere vormen van sociale uitsluiting;
- vechten voor de bevordering van het respect van de mensenrechten;
- het verzamelen van middelen om achtergestelde gebieden in Afrika te helpen;
- de Afrikaanse werkelijkheid leren kennen aan de Belgische gemeenschap.

Contact

Daudet Banzadio

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.