Attac Oostende

ATTAC Oostende is een pluralistische sociale volksbeweging die ijvert voor meer sociale rechtvaardigheid in Noord en Zuid en zich verzet tegen de toenemende overheersing van de financiële en economische machten voor wie niet de mens maar de winst de hoofdbekommernis is.
ATTAC (Association pour une Taxation des Transaction financieres pour l’Aide aux Citoyens (‘Beweging voor de belasting op financiële transacties ten gunste van de burgers’) werd drie jaar geleden onder impuls van het tijdschrift Le Monde Diplomatique opgericht. Sindsdien werden er reeds in vele landen van de wereld afdelingen van ATTAC uitgebouwd. Vaststellende dat de neoliberale mondialisering sindsdien geleid heeft tot grotere ongelijkheid, zowel tussen Noord en Zuid als tussen de sociale groepen binnen de rijke landen , wil ATTAC hiertegen het verzet op gang brengen.
Speerpunt van de doelstelling van ATTAC is de strijd voor de invoering van de TOBINTAKS. Dit is een project (het idee voor een belasting op wisseltransactie) dat de Amerikaanse econoom (en Nobelprijswinnaar in 1981) James Tobin, reeds in 1972 lanceerde. Een TOBINTAKS van 0,1% op elk speculatieve handeling zou jaarlijks 5.816 miljard frank kunnen opbrengen. Geld dat ter beschikking gesteld zou kunnen worden voor de bestrijding van de armoede in de wereld.
Andere doelstellingen uit het programma van ATTAC zijn onder meer het belasten van inkomen uit speculatief kapitaal, het ontmantelen van de belastingparadijzen,…

lokaal: geen
lidmaatschapsbijdrage: 6 euro per jaar (pvv inkomen, scholier, student), 20 euro per jaar (individueel lid), 5O euro per jaar (steunend lid kleine organisatie), 200 euro per jaar (steunend lid grote organisatie)

www.attac.be

Sociale media

Contact

Erna Walraeve

Tel./GSM
T 059/50.81.85, 0472/69.27.73
erna.walraeve@skynet.be
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.