August Vermeylenfonds Oostende

Het Vermeylenfonds werd opgericht op 26 juli 1945 door Achilles Mussche, Fernand Toussaint van Boelare, Reimond Herreman en Oscar De Swaef. De rechtstreekse aanleiding was het overlijden van de linkse politicus, intellectueel en letterkundige August Vermeylen.
Het Vermeylenfonds is een algemeen culturele vereniging die sociaal-culturele activiteiten organiseert voor volwassenen in een socialistische, vrijzinnige en Vlaamse context. Het wil zijn leden de mogelijkheid bieden deel te nemen aan het cultuurleven in al zijn aspecten. Het wil daarbij een forum zijn waar in een open dialoog de diverse aspecten van het culturele en maatschappelijke leven ter discussie gesteld kunnen worden.
Het is een v.z.w. die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap als vereniging van volksontwikkelingswerk (decreet van 19 april 1995). Het groepeert ongeveer 100 plaatselijke afdelingen, verspreid over Vlaanderen en Brussel. Deze organiseren culturele evenementen in de breedste zin van het woord. Van een poëzievoordracht tot een popconcert, van volksspelen tot een discussieavond, van een tentoonstelling tot een toneelvoorstelling, in totaal jaarlijks meer dan 600 activiteiten.
De doelstellingen van het Vermeylenfonds worden geschraagd door de volgende houdingen en begrippen die onderling met elkaar zijn te verbinden: onafhankelijk, kritisch, vrijmoedig en strijdbaar, anti-individualistisch, solidair, humanistisch, kunstgericht, progressief en mondiaal.

Lokaal: geen
Het lidmaatschap bedraagt 15 € (+5 € per gezinslid).

Contact

Katie Van Cauwenberge

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.