Wereldsolidariteit vzw

Wereldsolidariteit verbindt sociale bewegingen hier en sociale bewegingen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Versterkt door internationale samenwerking en solidariteit werken zij aan duurzame en structurele verbeteringen voor kwetsbare groepen zoals vrouwen, jongeren, ouderen, migranten ...  Het accent ligt op waardig werk (leefbaar loon, veilige werkplek ...) en sociale bescherming (toegankelijke gezondheidszorg, beroepsopleiding, inkomen via sociale economie ...). Wereldsolidariteit kan rekenen op de steun van het netwerk van beweging.net en vele vrijwilligers en vormt zo een internationaal netwerk waar iedereen beter van wordt. 

Contact

Mia Vandenberghe

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.