De Grijze Geuzen

Vrijzinnige 55-plussers de gelegenheid bieden om onder geestesgenoten aan het verenigingsleven deel te nemen.

De Grijze Geuzen maken integraal deel uit van het VLC Oostende vzw.
Het bestuur van de Grijze Geuzen (GG) is een werkgroep van het VLC die volledig autonoom zijn activiteiten plant, bestaande uit maximum 10 leden van 55 jaar of meer en samengesteld uit coördinatoren van de verschillende activiteiten en ook hun vervanger.

Contact

Jean Pierre Strumane

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.