Davidsfonds Vuurtoren

Davidsfonds Vuurtoren is een plaatselijke afdeling van Davidsfonds VZW, een vereniging die cultuurbevordering en actieve cultuurbeleving centraal stelt. Taal en lezen, geschiedenis en kunst zijn de drie prioritaire werkterreinen.
Taal: initiatieven als de Junior Journalistwedstrijd en Toast Literair moedigen op een speelse manier de belangstelling aan voor taal. Taal staat ook centraal in de activiteiten van het Davidsfonds als uitgever (literatuur, kinder- en jeugdboeken, non-fictie).
Geschiedenis : kennis van het verleden is onmisbaar voor wie wil bouwen aan de toekomst. Het Davidsfonds profileert zich met verrassende initiatieven die het verleden levend houden: lezingen, cursussen, wandelingen, uitstappen, publicaties, tentoonstellingen en themaweekends. En … ieder jaar verkennen duizenden deelnemers op een speelse manier het verleden van een streek tijdens de cultuurtoeristische zomerzoektocht.
Kunst: het Davidsfonds brengt mensen in contact met diverse kunstvormen: van klassieke muziek (concerten, uitgave van CD's, luistercursussen, publicaties) tot de NekkaNacht; van rondleidingen op prestigieuze tentoonstellingen tot atelierbezoek bij een hedendaagse beeldende kunstenaar; van klassiek theater tot het hedendaagse podiumgebeuren.
Davidsfonds Vuurtoren draagt zijn steentje bij tot de realisatie van dit programma door ieder jaar een twintigtal activiteiten op de agenda te plaatsen. Mensen met een hart voor cultuur zijn er altijd welkom.

lidmaatschapsbijdrage : aankoop van minimum 50 euro boeken of cd's uit de prospectus

Contact

Leo Coulier

Loodsenstraat 18 , 8400 Oostende
Tel./GSM
0487/72 30 13
leo.coulier@gmail.com

Adres

Loodsenstraat 18 , 8400 Oostende
Tel./GSM
0487 72 30 13
davidsfonds.vuurtoren@gmail.com

Voorzitter

Jean Huys

Groenedijkstraat 185 , 8450 Bredene

Secretaris

Leo Coulier

Loodsenstraat 18 , 8400 Oostende