De Bolder vzw (ressorterend onder de Protestantse Kerk in Oostende)

In de schoot van de protestantse geloofsgemeenschap van Oostende werd in 1985 een vereniging opgericht waarvan de statuten op 19 september van dat jaar in het Staatsblad verschenen. De doelstellingen zijn:

· een nauwer contact bewerkstelligen tussen alle mensen
en contacten verzorgen naar buiten;

· het organiseren en steunen van culturele manifestaties;

· hulp bieden aan mensen in nood.

lidmaatschapsbijdrage: vrijwillige bijdrage

Contact

Frans Blokland

Velodroomstraat 26 , 8400 Oostende
Tel./GSM
T 059/70.77.08, 0497/45.85.68
E lucvandenbroucke@hotmail.com

Adres

Velodroomstraat 26 , 8400 Oostende