De Bolder vzw (ressorterend onder de Protestantse Kerk in Oostende)

In de schoot van de protestantse geloofsgemeenschap van Oostende werd in 1985 een vereniging opgericht waarvan de statuten op 19 september van dat jaar in het Staatsblad verschenen. De doelstellingen zijn:

· een nauwer contact bewerkstelligen tussen alle mensen
en contacten verzorgen naar buiten;

· het organiseren en steunen van culturele manifestaties;

· hulp bieden aan mensen in nood.

lidmaatschapsbijdrage: vrijwillige bijdrage

Contact

Frans Blokland

Tel./GSM
T 059/70.77.08, 0497/45.85.68
E lucvandenbroucke@hotmail.com
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.