kwb vuurtoren

Socio-culturele vereniging met verschillende richtpunten. Werknemers organiseren vanuit een christelijke inspiratie en een werknemersgerichte visie met het oog op hun veelzijdige persoonsontplooiing en hun maatschapplijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de kwaliteitsverbetering van de samenleving.

lidmaatschapsbijdrage: 25 euro per jaar

Adres

Zaal par. secretariaat , Jacob Besagestraat 24 24 , 8400 Oostende
Tel./GSM
059324095
henri.blonde@telenet.be

Voorzitter

henri blondé

hendrik baelskaai 20 bus 2.01 , 8400 oostende

Secretaris

dennis vercnocke

fritz vinckelaan 87 , 8450 bredene

Deze vereniging is op zoek naar vrijwilligers

Hulp bij organiseren van allerhande activiteiten ingericht door de vereniging en parochiale activiteiten. Alsook vanaf maart tot oktober organiseren van wekelijkse  wielertoeristen ritten. Vanaf september to eind mei inrichten de 1° en 3° VRIJDAG van kaarttornooi voor iedereen van de wijk.