Vriendenkring Noordzee Aquarium Oostende vzw (VNAO)

De vereniging heeft volgende doelstellingen

  1. Een beweging op gang brengen ten gunste van het Noordzeeaquarium.
  2. Bij te dragen tot het verrijken van het patrimonium van het Noordzeeaquarium.
  3. Voor haar leden natuur- en milieu-educatieve programma's uitwerken in verband met fauna en flora van de zee.
  4. Het bevorderen van de maritieme cultuur. Zonder dat deze opsomming beperkend is organiseert zij volgende activiteiten: studies, voordrachten, excursies, tentoonstellingen, uitgaven van drukwerken enz…

lidmaatschapsbijdrage: 7 euro of meer per jaar

Contact

Eddy Eneman

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.