VrouwenSolidariteit

Vrouwensolidariteit is een multiculturele vereniging voor vrouwen van  verschillende nationaliteiten.

De vereniging zet zich in voor de integratie, de emancipatie en de interculturele participatie van allochtone en autochtone vrouwen. Vrouwensolidariteit strijdt voor een toleranter, meer divers en inclusief Oostende.

Contact

Flavienne Njelokali Otinanono

Seringenstraat 17 , 8400 Oostende
Tel./GSM
0478/51.18.04
oyinamonof@yahoo.fr

Adres

Seringenstraat 17 - bus 4 , 8400 Oostende
oyinamonof@yahoo.fr

Voorzitter

Flavienne Njelokali Otinanono

Seringenstraat 17 , 8400 Oostende

Secretaris

Chantal Magain

Sergeant De Bruynestraat 33 , 8400 Oostende

Deze vereniging is op zoek naar vrijwilligers


 

LEDENLIJST 2015-2016

VROUWENSOLIDARITEIT

Opgesteld te Oostende op 5/01/2015

 

Flavienne Ndjelokali-Otinanono Seringenstraat 17 bus 4 8400 Oostende

Rachel Ngozi Meidoornstraat 50 8400 Oostende

Chantal Magain Sergeant De Bruynestraat 33 8400 Oostende

Jie Xu Maria Theresiasstraat 11 8400 Oostende

Nancy De Spiegelaere Dichterspad 1 8400 Oostende

Nadine Dobbelaere R. Mouchottestraat 20 bus 0001 8430 Middelkerke

Anne Ongouore Seringenstraat 17 bus 4 8400 Oostende