Koninklijk Verbond der Ridders met Zwaarden - sectie Oostende