Rodenbachfonds

Rodenbachfonds West-Vlaanderen, een partner in het cultureel en sociaal leven in Vlaanderen

De nationale vereniging (Rodenbachfonds vzw) heeft zich genoemd naar de dichter en grondlegger van de Vlaamse studentenbeweging Albrecht Rodenbach.  Hoewel deze naam misschien wat oubollig overkomt, kan de actualiteit van zijn bevrijdingsnationalisme nog steeds gelden (Rodenbach is immers meer dan 120 jaar overleden). 

Voorop stond zijn vreedzaam streven naar vrijheid en rechtvaardigheid voor het Vlaamse volk en dit via een brede culturele basisbeweging. 

Het Rodenbachfonds heeft in zijn doelstellingen deze waarden opgenomen en geactualiseerd. 
Het wil een cultuurfonds zijn dat evenveel oog moet hebben voor de discriminatie van de Vlamingen in Brussel als voor de vrijheidsdrang en de zelfstandigheid van andere volkeren.  De eigen Vlaamse overtuiging is gestoeld op democratie en heeft een open oog op de wereld.  

Het Rodenbachfonds wil naast het eigen streven voor een meer en beter Vlaanderen oog hebben voor de ontvoogdingsstrijd van andere volkeren.  Het wil het democratische vrijheidsstreven van Vlaanderen als een positief model aanreiken. 

Rodenbachfonds West-Vlaanderen ondersteunt in de eerste plaats zijn afdelingen.  Het samen met hen activiteiten op poten zetten, zijn onze hoofdbekommernis. 

Activiteiten door vrijwilligers ingericht onder de noemer van cultuur, sociale actie, kennisoverdracht of ontmoeting bepalen de dagelijkse werking van het Rodenbachfonds West-Vlaanderen.  Wij zijn dan ook elke dag blij verrast een rijk aanbod aan initiatieven te kunnen ontdekken en aanbieden (voordrachten, daguitstappen, quiz, projectwerking, theater, …).

Op de hoogte blijven van de activiteiten van Rodenbachfonds West-Vlaanderen kan door:

  • een lidmaatschap te betalen: 10 euro per jaar
  • onze  website te bezoeken: www.rodenbachfonds.org
  • ons tijdschrift ‘De Koerier’ op te vragen
  • onze brochure ‘daguitstappen’ op te vragen

Adres

Aartshertogstraat 4 , 8400 Oostende
Tel./GSM
059/51.64.03
info@rodenbachfonds.eu