Koninklijke Maatschappij van de Ex-onderofficieren van de krijgsmacht, Afdeling Oostende