VOSVAMO - Verbond der Oudstrijders en Vaderlandslievende Maatschappij van Oostende