Humanistisch Verbond Oostende

Humanistisch Verbond Oostende

Als vrijzinnig humanistische organisatie gaat onze aandacht in de eerste plaats naar het levensbeschouwelijke perspectief Vrijheid, gelijkwaardigheid, autonomie en zelfbeschikking, mensenrechten, eerbied voor de natuur en verdraagzaamheid, zijn waarden die vrijzinnige humanisten hoog in het vaandel dragen. Vanuit deze vrijzinnige waarden gaan we dieper in op maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken om tot een betere samenleving te komen met meer levenskwaliteit voor elk individu.
Het Humanistisch Verbond staat los van alle machtsstructuren en is een vereniging van en voor mensen die vrij denken en zelfstandig handelen in de geest van het moderne humanisme.
Het Humanistisch Verbond Oostende organiseert als lokale vereniging voor en door vrijzinnigen diverse activiteiten (voordrachten, debatten, discussies ... ) waarop de meest diverse thema's aangekaart worden.
Specifiek naar jongeren toe organiseert het Humanistisch Verbond Oostende jaarlijks voor de laatstejaarsleerlingen niet-confessionele zedenleer uit de zesdes van de Oostendse officiële scholen de verhandelingswedstrijd 'Prijs Frank Zanders". De opdracht voor de leerlingen bestaat erin een verhandeling te schrijven. De beste drie inzendingen dienen vervolgens mondeling verdedigd te worden voor een onafhankelijke jury. Aan deze wedstrijd zijn voor de deelnemers geldprijzen verbonden.
Voor zes euro ben je lid, voor 18 euro per jaar krijg je Het Vrije Woord erbij.
Een abonnement op het tijdschrift zonder lidmaatschap kost 19,84 euro.


Meer weten?
HVV West-Vlaanderen, Kazernelaan 1, 8400 Oostende
059 / 51 63 95
hvv-hv.oostende@hotmail.com

hvv.westvl@skynet.be


www.vlcdegeuzetorre.be

www.h-vv.be

Contact en info:

Steven Dudal

Bestuurslid HVV-HV Oostende

Kazernelaan 1

8400 Oostende

Tel: 059 516395

E-mail: hvv-hv.oostende@hotmail.com

 

Contact

Brigitte Gaubeen

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.