Bonzai vzw

Bonzai vzw is een vereniging voor jongeren en jongvolwassen uit Oostende en omstreken die de cultuur in Oostende mee wil helpen oplaaien. Dit kan gaan van het zelf organiseren tot het helpen organiseren van cultuurgerichte activiteiten voor jongeren, door jongeren.
Deze activiteiten kunnen fuiven, concerten, optredens of festivalletjes zijn, maar ook toneel, expo's, wijkfeesten en andere projecten.

Onze werking is gebaseerd op volgende pijlers:
1. Sensibiliseren en Activeren
We willen jongeren en jongvolwassen uit Oostende in aanraking laten komen met kunst in zijn verschillende vormen. Wij willen deze populatie activeren en motiveren om zich meer te laten boeien door de kunst en eigen projecten te ontwikkelen.

2. Informeren
Een van de voornaamste vragen die een Cultuurvereniging bezighoudt, is hoe de jeugd te bereiken. Welke wegen moet men nuttigen om hun project aan de jongeren voor te stellen, hun belangstelling te wekken voor datgene met meer waarde. Ook hier willen wij werk van maken.

3. Samenwerking
Er zijn verschillende organisaties en verenigingen in Oostende die zich met dezelfde thema’s bezighouden. We willen zoveel mogelijk samenwerken door de organisaties met elkaar in contact brengen en eventuele samenwerkingsverbanden opstarten.

Sociale media

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.