AZ Damiaan campus Heilig Hart

Contact

Christine Caron & Chris Malfait - Coördinatoren vrijwilligerswerk

Adres

Gouwelozestraat 100 , 8400 Oostende

Deze vereniging is op zoek naar vrijwilligers

Vrijwilligers worden zo veel mogelijk ingezet op die plaatsen waar zij een meerwaarde voor de patiënt en zijn familie kunnen betekenen:

 • onthaal bij opname en begeleiding naar de afdeling;
 • begeleiden naar de raadpleging;
 • begeleiding bij vertrek uit het ziekenhuis;
 • gesprek of aanwezig zijn bij een eenzame patiënt;
 • wandelen met patiënten al dan niet in een rolwagen;
 • hulp bieden bij het maaltijdgebeuren;
 • ondersteuning van socio-culturele activiteiten op de dienst geriatrie;
 • begeleiding naar de kapel, pastorale hulp als lector of koorlid;
 • het verzorgen van bloemen of planten op de afdeling en patiëntenkamer;
 • verzorgen van de patiëntenbibliotheek en het bezorgen van boeken op de kamer ook de uitbouw van een cultuurhoek met filmmateriaal en muziek;  
 • voorlezen uit de krant en tijdschriften; 
 • emotionele ondersteuning en huishoudelijke taken op de palliatieve zorgeenheid; 
 • extra begeleiding bij het wekelijkse marktbezoek en andere buitenhuisactiviteiten;
 • creatief bezig zijn om onze gangen een extra cachet te geven
Bij al deze taken komen vele diepmenselijke aspecten kijken en deze maken een vrijwilligersengagement zeer boeiend en verrijkend.