Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen vzw

Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen VZW (BMLIK)
Afdeling Oostende

De BMLIK is een vereniging waar armen het woord nemen, in partnerschap met vrijwilligers. Via ondervraging, getuigenissen van arme gezinnen wordt een dialoog opgebouwd met diensten, met verenigingen, met de politieke verantwoordelijken. Het doel is de armen in onze maatschappij een volwaardige stem, een volwaardige plaats te geven, en zo hun situatie en leefwereld te verbeteren. Arm zijn is immers geen noodlot, het is generatiegebonden, en/of gevolg van toeval, maar het is niet een 'eigen schuld'.
Het is de taak van ons allemaal te streven naar een volwaardige menselijke samenleving voor iedereen, waar iedereen meetelt, waar iedereen een stem heeft. Juist die stem is voor arme gezinnen zo belangrijk. Meetellen is immers minstens even belangrijk als een dak boven je hoofd hebben, als geld hebben.

Via huisbezoeken en bijeenkomsten worden armen gevraagd en aangemoedigd om hun aanvoelen, hun visie en hun voorstellen te geven, en deze door de vrijwilliger te laten op papier zetten. Deze opgeschreven getuigenissen worden dan aangewend in dialoog met diensten, met politiekers, tot verbetering van de situatie van alle arme gezinnen. Momenteel is de dialoog : "Recht op een goed gezinsleven" in haar eindfase. Het nieuw thema waar nu aan gewerkt wordt door en met de gezinnen is: Recht op een goede huisvesting".
De afdeling Oostende telt momenteel een 60-tal gezinnen, 5 vrijwilligers en 1 beroepskracht. De werkwijze die de BMLIK hanteert is zeer tijdsintensief. Ook de filosofie: "mensen helpen door hén te bevragen", vergt inzicht, literatuurstudie, een samen op weg gaan.

Sociale media

Contact

Gudrun Rosseel

Tel./GSM
0478223822

Locatie

Sint Sebastiaanstraat , 16A 8400 Oostende

Deze vereniging is op zoek naar vrijwilligers

Spreekt onze manier van omgaan met armen je aan? Wens je meer informatie? Heb je wat tijd, enkele uren per week, of enkele dagen per maand? Neem vrijblijvend contact op via gsm, post of mail, we nodigen je graag uit voor een gesprek.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.