Jeugdhuis De Takel

Jeugdhuis De Takel DE TAKEL wil een hefboom zijn en zo kinderen / jongeren dragen en ‘optakelen’ in de samenleving van vandaag en morgen. Belangrijke woorden, maar ook pedago-gisch in actie daarbij zijn een hartelijk ont-haal, respect en erkenning, dialoog en re-delijkheid, geloof in hun kunnen. Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen De Takel te Oosten-de ondersteunt de projecten. •Het jeugdhuis is dagelijks open en biedt ontspanning, ontmoeting en vorming aan jongeren van de straat en uit de omgeving. •In een vrije en open sfeer beleven tientallen jongeren er een zinvolle vrije tijd. •De lage drempel en het uitgebreide aanbod van begeleide activiteiten, kampen, feesten... maken van het geheel een dagelijkse, drukke en gezellige bedoening. •In het jeugdhuis ontmoeten jongeren vanaf 12 jaar elkaar, maar ook volwassenen tot 25 jaar die hen de moeite waard vinden.

Sociale media

Adres

Elisabethlaan 221 , 8400 Oostende
Tel./GSM
059 70 22 19
jeugdhuisdetakel@jeugdhulpdonbosco.be

Voorzitter

Markus Tips

Elisabethlaan 221 , 8400 Oostende
Tel./GSM
0472330782
mark.tips@donbosco.be

Secretaris

Cyriel Craeghs

Waaistraat 6 , 9900 Eeklo
cyriel.craeghs@donbosco.be

Lokaal

Jeugdhuis De Takel

Elisabethlaan 221 , 8400 Oostenede
Tel./GSM
059 70 22 19 of 0499922411
jeugdhuisdetakel@donbosco.be

Deze vereniging is op zoek naar vrijwilligers

In het jeugdhuis, dat zich richt tot jongeren tussen 12 en 25 jaar, ondersteuning verlenen: 
-  het instuifgebeuren animeren (o.a. barwerking) 
-  activiteiten uitwerken en begeleiden (ontspanning en vorming)
-  praktische taken