Minder Mobielen Centrale CM Oostende

Sociale media

Deze vereniging is op zoek naar vrijwilligers

Hulp bieden bij het vervoer voor mensen die zich omwille van leeftijd, ziekte of handicap moeilijk kunnen verplaatsen, die geen openbaar vervoer kunnen nemen en slechts over een beperkt inkomen beschikken.

Het betreft zowel vervoer om medische (vb. doktersbezoek) als om sociale redenen (vb. kaartnamiddag, familiebezoek). Indien nodig helpen de vrijwilligers de hulpvragers bij het in- en uitstappen van de wagen en/of tot op de bestemming.

We organiseren ook DAV vervoer (dienst aangepast vervoer) met een liftbus.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.