Sint-Elisabeth Voorzieningen voor Ouderenzorg

Sint-Elisabeth kent als ouderenvoorziening een lange traditie in de ouderenzorg. Zij richt zich hoofdzakelijk tot zorgbehoevende ouderen en geestelijk verzwakte mensen.

Contact

Thomas Lambrecht, Algemeen directeur

Deze vereniging is op zoek naar vrijwilligers

Voor de animatie wordt een beroep gedaan op vrijwilligers. De contacten met de omliggende wijk (het Westerkwartier) zijn hierbij van groot belang.

Dynamische vrijwilligers kunnen onmiddellijk aan de slag. Ze zijn een onmisbare schakel in de dienstverlening.

De vrijwilligers verzorgen de animatie en allerlei activiteiten zoals cafetarianamiddagen en wandelnamiddagen. Afhankelijk van je interesses kan je de dienstverlening ondersteunen.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.