Sint-Elisabeth Voorzieningen voor Ouderenzorg

Sint-Elisabeth kent als ouderenvoorziening een lange traditie in de ouderenzorg. Zij richt zich hoofdzakelijk tot zorgbehoevende ouderen en geestelijk verzwakte mensen.

Contact

Thomas Lambrecht, Algemeen directeur

Zwaluwenstraat 2 , 8400 Oostende
Tel./GSM
059/70.16.13
Fax
059/80.95.73
st.elisabeth.oostende@gvo.be

Adres

Zwaluwenstraat 2 , 8400 Oostende
Tel./GSM
059/70.16.13
st.elisabeth.oostende@gvo.be

Deze vereniging is op zoek naar vrijwilligers

Voor de animatie wordt een beroep gedaan op vrijwilligers. De contacten met de omliggende wijk (het Westerkwartier) zijn hierbij van groot belang.

Dynamische vrijwilligers kunnen onmiddellijk aan de slag. Ze zijn een onmisbare schakel in de dienstverlening.

De vrijwilligers verzorgen de animatie en allerlei activiteiten zoals cafetarianamiddagen en wandelnamiddagen. Afhankelijk van je interesses kan je de dienstverlening ondersteunen.