Vereniging van de marineofficieren buiten dienst

Adres

Oude Molenstraat 5 , 8400 Oostende
Tel./GSM
059 50 17 70

Voorzitter

Fregatkapitein b.d. Jean-Pol Hosdain