JCI Oostende Middenkust

JCI Oostende Middenkust is een onderdeel van Junior Chamber International, JCI Vlaanderen, JCI Belgium, een internationale organisatie van jonge leiders en ondernemende mensen. Door hun engagement, vriendschap en het realiseren van creatieve projecten groeien zij tot toekomstgerichte ondernemende voortrekkers. De vier basispijlers waarrond JCI-leden evolueren zijn :

INDIVIDU :
het bevorderen van zelfontplooiing, onder meer via vorming en seminaries

GEMEENSCHAP :
een bijdrage leveren aan een rechtvaardige samenleving

INTERNATIONALISME :
het stimuleren van ervaringsuitwisseling met buitenlandse JCI-afdelingen

BUSINESS :
het organiseren van netwerkmogelijkheden, conferenties, seminaries
 

Contact

Adres