CONTRAST Vereniging voor fotografie

Contrast werd opgericht in september 2014 en is daarmee één van de jongste fotoverenigingen van Oostende.

Contrast is geen 'fotoclub' zoals zovele andere maar houdt er een speciaal systeem van werken op na. Elk werkjaar worden enkele thema's aangepakt en worden de thema's gedurende een periode van twee maand grondig uitgewerkt. Er worden daartoe 3 werkvergaderingen en een fotoshoot ingericht.
De eerste vergadering is de voorbereiding van de fotoshoot. Nadien volgt de fotoshoot. De tweede en derde werkvergadering worden besteed aan het bespreken van de foto's genomen tijdens de fotoshoot en het eventueel aanpassen en verbeteren van de foto's.
Doorgedreven gebruik van beeldbewerkingsprogramma's wordt niet toegelaten. Goede fotografie komt op de eerste plaats en het is niet de bedoeling om collages of montages te maken!

Bij Contrast komen de leden zoveel mogelijk zelf aan bod. Op bijna elke bijeenkomst komt een lid een reeks zelfgemaakte foto's voorstellen waarbij hij of zij uitleg geeft over de manier waarop de foto's tot stand kwamen.

De leden van Contrast komen elke twee weken op zaterdagmorgen samen in OC De Schelpe.

Contact

Ann Dely

Maurits Sabbestraat, 29 , 8400 Oostende
Tel./GSM
0478 30 95 55
fotoclubcontrast@outlook.com
Website
www.fotoclubcontrast.be

Adres

Elisabethlaan 32 , 8400 Oostende
Tel./GSM
0478 30 95 55
fotoclubcontrast@outlook.com

Voorzitter

Secretaris

André Annys

Lokaal

Contrast, Vereniging voor fotografie

Elisabethlaan, 32 (OC De Schelpe) , 8400 Oostende
Tel./GSM
059 70 50 59
fotoclubcontrast@outlook.com