Samana Stene Sint Anna

De vereniging werd opgericht als 'Ziekenzorg-CM St-Anna Stene'. Vanaf 10 oktober 2016  is de naam gewijzigd naar 'Samana Stene Sint Anna'

Onze kernleden brengen op regelmatige basis huisbezoek aan thuisgebonden zieken en mensen met een handicap.

Als Samana verzorgen wij in2017 een vijftal ledenbijeenkomsten : voordrachten, groepsbezoeken en ook een ontmoetingsactoiviteit op een plaatselijke kerstmarkt.  Op de dag van de chronisch zieke mensen is er een eucharistieviering in het kerkje van St Anna Stene.

Daarnaast zijn er nog een viertal bestuursvergaderingen en een aantal bovenlokale vormingsmomenten. 

 

Contact

Marc DROOGHENBROODT

Stockholmstraat 21 bus 14 , 8400 OOSTENDE
Tel./GSM
0497 85 39 07
marc.drooghenbroodt@gmail.com

Adres

p/a Stockholmstraat 21 bus 14 , 8400 Oostende-Stene
Tel./GSM
059 50 00 65
marc.drooghenbroodt@gmail.com

Voorzitter

Jean-Marie DERDEYN

Rozemarijnstraat 13 , 8400 OOSTENDE

Secretaris

Marc DROOGHENBROODT

Stockholmstraat 21 bus 14 , 8400 OOSTENDE

Deze vereniging is op zoek naar vrijwilligers

Jean-Marie DERDEYN Rozemarijnstraat 13 8400 OOSTENDE

Marc DROOGHENBROODT Stockholmstraat 21 bus 14 8400 OOSTENDE

Antoinette BENOOT Steense Dijk 148 8400 OOSTENDE

Diane COUVREUR Stockholmstraat 21 bus 14 8400 OOSTENDE

Henri DE SMEDT Steense Dijk 148 8400 OOSTENDE

Gerda PITTELJON Rozemarijnstraat 13 8400 OOSTENDE

Arlette VAN DEN BERGHE Lariksenlaan 7 bus 3 8400 OOSTENDE

Luc DE GRAEVE Guido Gezellestraat 38 8400 OOSTENDE

Lucien YSEBOODT Lariksenlaan 7 bus 3 8400 OOSTENDE