FMDO vzw

FMDO vzw staat voor Federatie van Mondiale Democratische Organisaties.
We zijn erkend als vereniging in het werkveld sociaal-cultureel volwassenenwerk door de Vlaamse overheid.
We zijn een koepelorganisatie en onze kerntaak bestaat uit het ondersteunen van sociaal-culturele verenigingen van mensen met een migratieachtergrond. FMDO vzw overkoepelt dergelijke verenigingen in Antwerpen, Brussel, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Momenteel overkoepelen  we meer dan  200 lidorganisaties.

Over de jaren heen bouwden we ook een projectwerking uit in Oostende en de andere steden. Zo kan je een wandeling boeken met één van onze interculturele gidsen. In het kader van het project 2 (t)huizen, 1 gids stippelden deze vrijwilligers met een migratieachtergrond een wandeling uit in Oostende aan de hand van hun eigen persoonlijk verhaal. Meer info en andere projecten vind je terug op de website www.fmdo.be.


We streven bij FMDO volgende doelstellingen na:

FMDO streeft naar participatie en volwaardig burgerschap van mensen met een migratieachtergrond.
FMDO werkt aan de emancipatie van mensen met een migratieachtergrond.
FMDO stimuleert het samenleven van individuen met elkaar i.p.v. naast elkaar vanuit een respectvolle houding voor elkaars eigenheid en identiteit in een superdiverse samenleving.
FMDO draagt bij aan een warme samenleving door solidariteitsinitiatieven van verenigingen van mensen met een migratieachtergrond te faciliteren.

Sociale media

Contact

Bo Goeminne

Deze vereniging is op zoek naar vrijwilligers

FMDO  vzw is als vrijwilligersorganisatie altijd op zoek naar enthousiastelingen die zich willen inzetten voor anderen. Iedereen is welkom om vrijwilliger te worden binnen de algemene werking of in het kader van een project. Er zijn mogelijkheden voor mensen die zowel langdurig als kortstondig vrijwilligerswerk zoeken. 

Onze vrijwilligers staan centraal en vormen de rode draad doorheen alle projecten en de algemene werking. Samen versterken we elkaar en zetten we in op jouw interesses, passie, vaardigheden, noden, enzovoort.

Wil je graag een sociaal-culturele vereniging oprichten en cultuur delen met anderen? Kom dan zeker eens langs bij FMDO vzw.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.