FMDO vzw - Lore Provoost

FMDO vzw staat voor Federatie van Marokkaanse en Mondiale Democratische Organisaties.

We zijn erkend als vereniging in het werkveld sociaal-cultureel volwassenenwerk door de Vlaamse overheid.

We zijn een koepelorganisatie en onze kerntaak bestaat uit het ondersteunen van sociaal-culturele verenigingen van mensen met een migratieachtergrond. FMDO vzw overkoepelt dergelijke verenigingen in Antwerpen, Brussel, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Momenteel overkoepelen  we 170 lidorganisaties.

We streven bij FMDO volgende doelstellingen na:

FMDO streeft naar participatie en volwaardig burgerschap van mensen met een migratieachtergrond.

FMDO werkt aan de emancipatie van mensen met een migratieachtergrond.

FMDO stimuleert het samenleven van individuen met elkaar i.p.v. naast elkaar vanuit een respectvolle houding voor elkaars eigenheid en identiteit in een superdiverse samenleving.

FMDO draagt bij aan een warme samenleving door solidariteitsinitiatieven van verenigingen van mensen met een migratieachtergrond te faciliteren.

Adres

Weeshuisstraat , 8400 Oostende
Tel./GSM
0495 63 95 99
rommelmarktoostende@gmail.com

Voorzitter

Saret Abdelaziz

Secretaris

Mohammed Sebbahi

Deze vereniging is op zoek naar vrijwilligers

FMDO overkoepelt op landelijk niveau 200 aangesloten verenigingen van mensen met een migratieachtergrond.

Dit project is een project in en rond Oostnede. In Oostende onderteunen we 35 verenigngen van mensen met een migratieachtergornd. Al deze verenignigen bestaan uit vrijwilligers. Er zijn verenigingen van 5 vrijwilligers maar er zijn er ook met meer dan 200 vrijwilligers.

Naast de vrijwilligers bij onze aangesloten verenigingen heeft FMDO ook tal van vrijwilligers voor de algemene werking (ondersteuning vrouwenklap, taaltafels, .ict, ...)