De Vrienden van Jan De Clerck

De vereniging heeft als doel de herinnering aan de heer Jan De Clerck en aan zijn kunstoeuvre te bevorderen

Adres

Hendrik Serruyslaan 78 bus 19 , 8400 Oostende
Tel./GSM
059/708815
falise.jp@scarlet.be

Voorzitter

Roland Laridon

Kaïrostraat 54 , 8400 Oostende

Secretaris

Jean Pierre Falise

Hendrik Serruyslaan 78 bus 19 , 8400 Oostende