De Vrienden van Jan De Clerck

De vereniging heeft als doel de herinnering aan de heer Jan De Clerck en aan zijn kunstoeuvre te bevorderen

Contact

Emile Smissaert

Hendrik Seruyslaan 4 bus 9 , 8400 Oostende
Tel./GSM
059/801237
e.smissaert@gmail.com

Adres

Hendrik Serruyslaan 78 bus 19 , 8400 Oostende
Tel./GSM
059/708815
falise.jp@scarlet.be

Voorzitter

Roland Laridon

Kaïrostraat 54 , 8400 Oostende

Secretaris

Jean Pierre Falise

Hendrik Serruyslaan 78 bus 19 , 8400 Oostende