Belgische Wijnakademie Oinos VZW

Historiek

Op 10 november 1976 had de stichtingsvergadering van de Belgische Wijnakademie Oinos plaats in Hotel Melinda, te Oostende.  De toenmalige stichters besloten een nieuwe wijnvereniging te stichten met als doel wijn te degusteren onder deskundige leiding, en er in een laagdrempelige kring over te spreken.  Ten stelligste werd het niet-commerciële aspect benadrukt.  Met de naam wenste men duidelijk te maken dat het niet een gewone wijnvereniging was, maar dat het doel was wijn in het algemeen te leren kennen, ontdekken en bespreken; vandaar de benaming “akademie”.  Verder staat “Oinos” voor wijnleer in het Grieks.

De vereniging werd gesticht met het doel :

1.     De kwaliteit der wijnen bevorderen.

2.     Het organiseren van geleide bezoeken aan wijnstreken en –kelders.

3.     Het houden van een jaarlijks kapittel met banket.

4.     Culinaire raadgevingen t.o.v. de wijnen.

5.     Introductie verschaffen bij het bezoeken van wijnhuizen.

6.     Introductie verschaffen bij verenigingen in andere landen.

7.     Voorlichten en waarschuwen voor misbruiken in de wijnsector.

De Belgische Wijnakademie OINOS is absoluut neutraal, zowel politiek als ideologisch.

Werking

De formule van de wijnakademie was, en is nog steeds, de volgende; jaarlijks worden vier wijnavonden georganiseerd rond een bepaald thema, dit kan bv. een huis, een streek, een land of een druivensoort zijn.  Voorafgaand aan de degustatie wordt er een uitéénzetting (voordracht) gegeven over het thema, waarna de effectieve degustatie plaats vindt.  Deze uitzetting kan zowel  gegeven worden door een externe spreker, als door iemand van het bestuur (meestal de wijnmeester). Een zes- tot achttal wijnen worden één voor één gedegusteerd en besproken.  De aanwezige leden hebben de mogelijkheid hun bevindingen en opmerkingen te noteren.  De avond wordt verder afgesloten met een maaltijd, passend bij het thema.  Jaarlijks wordt er ook een kapittelbanket georganiseerd als afsluiting van het werkingsjaar.  Tweejaarlijks wordt er een wijnreis  georganiseerd, het ander jaar wordt eventueel een daguitstap georganiseerd.

De Algemene Vergadering wordt gecombineerd met een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar, via een digitale foto/powerpoint-voorstelling.

Het ledenaantal wordt bewust beperkt gehouden tot maximum 35 man.  Zo kunnen alle wijnleden samen aan één grote tafel zitten en wordt de wijn terug in gezellige kring gedegusteerd en besproken. 

Sociale media

Contact

Guy Servaes

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.