vzw Kansen Voor Iedereen (voorheen vzw@C)

De vereniging stelt zich tot doel: het verbeteren van de onderlinge communiciatie tussen de inwoners van Oostende, de algemene geluks-meter verhogen, het bevorderen van het contact tussen de inwoners in de diverse wijken van de stad. Activiteiten: organisatie van wijkactiviteiten, zorgen voor de nodige sfeerelementen (muziek, optredens,...) en de algemene logistieke steun (aanvragen vergunningen, organisatie van de feestzone,...) ten voordele van clubs in de stad en de omwonenden te voorzien. Teneinde over de nodige financiële middelen te kunnen beschikken, organiseert de vzw gespreid over het ganse jaar, tal van activiteiten met of zonder de expliciete medewerking van de clubs. Ze zamelen geld in die dan ten voordele van deze voorgaande evenementen gebruikt kan worden of ten voordele van behoeftigen zal gebruikt worden.

Contact

Deze vereniging is op zoek naar vrijwilligers

vrijwilligers zijn altijd welkom, en kunnen zich kenbaar maken bij steve.degeselle@telenet.be

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.