VZW Contano

Contano is Mandinka voor Happiness.  VZW Contano staat voor het ondersteunen van vrouwen en kinderen in Basse, Gambia.  We werken binnen de bestaande structuren waarbij we de reeds aanwezig krachten bij leerkrachten, sociaal werkers, jeugdpolitie, verpleeg en vroedkundigen versterken.  Dit doen we door hen methodieken aan te leren van bij ons.  We richten ons vooral op de methodieken oplossingsgericht werken volgens de theorie van Andrew Turnell en geweldloos communiceren volgens de theorie van Marchal Rosenberg.  De projecten die we kiezen vallen binnen het Development Plan van The Gambia, gebaseerd op de duurzame ontwikkelingsdoelen. We werken ter plaatse met vrijwilligers die in Belgie als sociaal werker in het werkveld staan.  We werken ook met laatstejaars hogeschool studenten die tot vier maanden ter plaatse blijven om een project uit te werken binnen het kader van hun bachelor proef.  Deze studenten studeren sociaal werk, toegepaste psychologie, ortho, verpleeg en vroedkunde. Daarnaast bieden we ook logistieke ondersteuning.  Jaarlijks wordt een container verstuurd met schoolmeubilair, schoolmateriaal, kledij, speelgoed, enz....   

Sociale media

Contact

Rita Vancoillie

Deze vereniging is op zoek naar vrijwilligers

we werken in West Vlaanderen met een team van 10 vaste medewerkers.  In regio Antwerpen werken we met 2 vaste medewerkers en losse medewerkers

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.