Ruimte

Ruimte is een inspiratiebeweging waarbij levensverdieping belangrijk is om in onze samenleving te werken aan vrede en rechtvaardigheid.Ruimte werkt vanuit de evangelische-christelijke inspiratie maar verkiest steeds de pluralistische samenwerking. Ruimte is de "moeder"-beweging van Vorming +,Vandaag & Morgen, Jeugdhuis OHK vzw, CEBERO vzw, S.P.D., en andere organisaties. Op plaatselijk vlak steunt Ruimte de participatieraden. Ruimte hoopt mee te werken aan het totstandkomen van een meer menselijke wereld.

lidmaatschapsbijdrage: volgens inkomen

Adres

Christinastraat 113 , 8400 Oostende