V.O.V.O. (Vereniging voor Ontspanning & Volksontwikkeling Oostende)

Het is een Oostendse Culturele vereniging die Vlaams van inzet en inspiratie is, maar partij-ongebonden, pluralistisch en open voor elke filosofische overtuiging.
Het organiseert tal van culturele- , sport- & ontspanningsactiviteiten.

lidmaatschapsbijdrage: lid: 8 euro, bijlid: 6 euro

Adres

Aartshertogstraat 4 , 8400 Oostende