VeBeS

VeBeS is de vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde vzw

VeBeS is binnen het netwerk Licht en Liefde de ledenvereniging van mensen met een visuele handicap.

Heb je sinds kort visuele problemen, of heb je er al heel lang mee te maken, contact met ervaringsgenoten is altijd erg belangrijk. Uitwisseling van wat je doormaakt, maar ook van hoe je dingen aanpakt en oplost, geeft moed, je kunt er dan anders tegenaan gaan en ziet vaak nieuwe mogelijkheden. Vergeet ook niet dat de ziende omgeving heel wat vragen heeft, ook daar zijn gesprekken een meerwaarde.

VeBeS is binnen het netwerk Licht en Liefde de ledenvereniging van mensen met een visuele handicap. De vereniging wordt geleid door ervaringsdeskundigen, die door hun eigen gezichtsbeperking weten wat voor de doelgroep belangrijk is. Op die manier is VeBeS ideaal geplaatst om aan alle samenwerkende partners adviezen te geven en om op te komen voor de belangen van mensen die slechtziend of blind door het leven moeten gaan.

VeBeS helpt je te integreren door het organiseren van een veelheid aan afwisselende activiteiten. Je bouwt en versterkt vriendschapsbanden tijdens ontspannende etentjes, vakanties en uitjes. Ben je sportief of gaat je interesse uit naar cultuurbeleving? Zie je het zitten om deel te nemen aan vormende activiteiten? Wil je zelf verder aan de slag met je handicap om zo anderen mensen te kunnen informeren?

VeBeS heeft alles voor je in petto. Heb je zelf je handicap verwerkt? Bij ons kun je terecht voor een mooi uitgebalanceerde opleiding tot ervaringsdeskundige. Je kunt er later mee aan de slag als toegankelijkheidsadviseur, als gastdocent of –spreker bij overheidsinstanties, universiteiten, lagere scholen, middelbaar onderwijs en bedrijven om zelf vorming te geven over visuele handicap. Je kunt ons ook vertegenwoordigen in adviesraden of meewerken aan sensibiliserende acties en dit bij al onze partnerorganisaties. Heel wat leden hebben dit ondertussen succesvol op zich genomen.

Als je dat wenst, zorgen wij bij al onze activiteiten voor een opgeleide begeleiding, zodat je vlot kunt deelnemen aan wat dan ook.

Wij werken nauw samen met Blindenzorg Licht en Liefde vzw en op die manier ontstaat er een vlot contact met hun medewerkers en experten.

Wij zijn in Vlaanderen en Brussel de grootste gebruikersvereniging van en voor mensen met een visuele handicap.

Sociale media

Contact

Gerda Laenen

Deze vereniging is op zoek naar vrijwilligers

Vrijwilligerswerk is van groot belang voor de VeBeS: zonder deze inzet zouden wij niet zoveel kunnen betekenen voor onze leden.

VeBeS is een autonome vrijwilligersorganisatie, d.w.z. dat onze werking enkel op de inzet van vrijwilligers berust.

Zij zetten zich, elk naar eigen wens, in voor:

  • begeleiding van onze leden tijdens activiteiten zoals vb. wandelingen, toneel,
    bedrijfsbezoek … 
  • vervoer bij verplaatsingsproblemen van en naar onze activiteiten
  • begeleiding van bestuursleden tijdens diverse opdrachten
  • praktische hulp bij activiteiten (zaal klaarzetten, opdienen, afwassen, enz.)
  • administratieve hulp
  • praktische hulp en begeleiding van blinde en slechtziende mensen tijdens vakanties
  • inlezen van boeken

Niet alleen goedziende mensen kunnen vrijwilliger zijn bij VeBeS, ook alle bestuursleden zijn dat. Ben je lid en wil je graag je stem laten horen en je ideeën naar voren brengen in een werkgroep? Wil je je standpunten delen i.v.m. belangenbehartiging of sensibilisering? Laat het ons weten.

De inzet van vrijwilligers is enorm belangrijk. Daarom biedt de Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde hen volgens hun engagement een gratis abonnement op ons tijdschrift "Tibsz-Knipoog", jaarlijks een vrijwilligersbijeenkomst en de nodige vormings- en ondersteuningsmomenten.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.