West-Vlaams Consultatiebureau voor Diagnostiek en Zorg vzw

WVCB vzw is er voor mensen die ernstige hindernissen ondervinden bij hun integratie in de maatschappij. Wij willen hen steunen in hun pogingen om hun situatie en levenskwaliteit te verbeteren.

Binnen de provincie West-Vlaanderen staan wij voor laagdrempelige en kwaliteitsvolle diagnostische trajecten bij volwassen personen met (een vermoeden van) handicap(s). Wij richten ons in het bijzonder op volwassen personen met (vermoeden van) ontwikkelingsstoornis(sen).

Daarnaast willen wij personen bijstaan in de toeleiding naar niet-rechtstreeks toegankelijke handicap specifieke ondersteuning in de vorm van een persoonsvolgend budget.

Wij willen een klantvriendelijke, warme service bieden vanuit een professioneel en onafhankelijk kader. Hiervoor werken we met verschillende specialisten/disciplines samen in één team.

Contact

Ruben Ryckewaert

Revinzestraat 120D , 8820 Torhout
Tel./GSM
0499517322
directie@wvcb.be
Website
www.wvcb.be

Adres

SPOELSTRAAT 19 , 8800 ROESELARE
Tel./GSM
0499517322
directie@wvcb.be

Voorzitter

Patrick Lancksweerdt

Oudstationsstraat 15A , 8400 Oostende

Secretaris

Ruben Ryckewaert

Revinzestraat 120D , 8820 Torhout