Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen

Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Dat betekent goed onderwijs, een kwaliteitsvolle job, een gezonde en betaalbare woning, toegankelijke gezondheidszorg, toegang tot dienstverlening, een behoorlijk inkomen…  Dit zou in een welvarende regio als Vlaanderen vanzelfsprekend moeten zijn. Jammer genoeg is dit voor een grote groep mensen niet zo…
Voor Samenlevingsopbouw is de stem van deze groep mensen uitermate belangrijk.
Hoe zij problemen ervaren is vertrekpunt voor ons werk. We versterken hun stem en ondersteunen hen. We laten hen opnieuw geloven in eigen kunnen.
Samenlevingsopbouw beschikt over expertise en een groep van 33 gemotiveerde medewerkers. Met ons werk willen we blijvende en tastbare verandering brengen in het leven van mensen die aan de kantlijn van onze samenleving dreigen te blijven staan.
Hierbij sturen we steeds aan op samenwerking met partnerorganisaties en met het (lokaal) beleid.

Tot vandaag werkte Samenlevingsopbouw reeds in 4 op 5 van de West-Vlaamse gemeenten aan één of meerdere initiatieven. Onze medewerkers zwermen uit in de ganse provincie waar ze betrokken groepen opzoeken in hun woonplek. We werken zowel in de stad als op het platteland.

We sleutelen aan wetten en structuren die sociale uitsluiting in de hand werken. En we werken aan solidariteit.


Contact

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.