Vlaamse Volksbeweging (VVB) - afdeling Middenkust

De VVB heeft tot doel de verheffing van het Vlaamse volk en de volwaardige ontwikkeling van Vlaanderen. Hiertoe wil zij meewerken aan de verwezenlijking van alle staatkundige economische, sociale, taalkundige en culturele voorwaarden die bijdragen tot deze ontwikkeling en Vlaanderen de nodige autonomie verschaffen om over zijn eigen toekomst te kunnen beslissen. Enkele van onze activiteiten zijn voordrachtavonden, studiedagen, culturele uitstappen en bezoeken.

lidmaatschapsbijdrage: 17 euro per jaar

Contact

Wilfried Windels

Breeweg 34 , 8450 Bredene
Tel./GSM
059 32 24 55
Fax
059/32.38.28
wilfried_windels@telenet.be
Website
www.vvb.org

Adres

Hotel Ter Streep, Frankrijklaan 7 , 8450 Bredene
Tel./GSM
059 32 24 55
wilfried_windels@telenet.be