VormingPlus Oostende-Westhoek

VormingPlus Oostende-Westhoek is een van de dertien erkende Vlaamse volkshogescholen. De organisatie wordt gesubsidieerd door het Vlaams ministerie van Cultuur met als opdracht om vorming te organiseren. Doelgroep zijn alle volwassen inwoners van de regio Oostende-Westhoek, met een specifieke aandacht voor mensen die minder makkelijk de stap naar vorming zetten. Jaarlijks organiseert VormingPlus Oostende-Westhoek meer dan 500 activiteiten, goed voor zo’n 20.000 deelnames per jaar. In Oostende organiseert VormingPlus jaarlijks meer dan 150 activiteiten, onder meer in samenwerking met de dienstencentra.

 

Contact

Kris Carlier

Deze vereniging is op zoek naar vrijwilligers

VormingPlus Oostende-Westhoek kan rekenen op de hulp van een gemotiveerde vrijwilligersploeg. De vrijwilligers starten o.m. de activiteiten in de dienstencentra op en vormen hiermee het gezicht van onze organisatie. Verder staat de vrijwilligersploeg ook in voor de verspreiding van de flyers en de aanmaak van affiches en flyers.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.