Vredesbeweging Oostende vzw

Sinds de jaren vijftig ijveren wij voor een bredere kijk op veiligheid. In plaats van een militaire invulling pleiten wij voor de idee, dat wij niet veilig kunnen zijn zonder veiligheid aan de andere wereldbewoners te garanderen. Deze zienswijze vertaalde zich in de strijd tegen het atoomwapen, acties voor dekolonisatie, of in het begrip vreedzame coƫxistentie, "ontwapenen om te ontwikkelen", of nog duurzame ontwikkeling. Onze vredestrijd is een streven naar een rechtvaardige maatschappij in een leefbare wereld, waarin de bevolking op een democratische wijze deelneemt aan het beleid, ook het economische. Wij zoeken als vredesorganisatie naar globale ontwapening tot een niveau van defensieve defensie.
Vrede heeft steeds gepoogd om door samenwerking de druk op de beleidsorganen te verhogen. Kennis is de voorwaarde voor politieke actie. Werken aan wereldvrede kan maar vanuit een doordacht engagement dat gebaseerd is op een grondige analyse van de feiten. Diepgravende eerlijke informatie is hierbij onontbeerlijk. Hier situeert zich onze hoofdtaak die wij in de socio-culturele sector willen realiseren. Vredesbeweging wil groepen en verenigingen stimuleren, bewustmaken en begeleiden rond de vredesvraagstukken en de internationale politiek. We staan met inhoudelijk of animatiemateriaal ten dienste van socio-culturele verenigingen, vormingsinsinstellingen, lokale groepen en onderwijzend personeel. In Oostende is er ook een maandelijkse dialoogavond over actuele thema's.

lidmaatschapsbijdrage: geen

Sociale media

Contact

Jan Olsen

Tel./GSM
059/70.20.78
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.