Willemsfonds Oostende vzw

Het Willemsfonds werd opgericht in 1851 ter verdediging van het Nederlands. Hiermee zette het het levenswerk van Jan Frans Willems (1793-1846) verder. Dit betekende dat het Willemsfonds betaalbare Nederlandstalige boeken uitgaf, taalkundige prijskampen organiseerde, het Vlaamse volkslied aanmoedigde en volksbibliotheken oprichtte. De afdeling Oostende werd opgericht op 26-12-1880. De plaatselijke afdelingen organiseerden ‘volksverheffende activiteiten’ zoals concerten, voordrachten enz… Ook de Oostendse Willemsfondsafdeling bezat een bibliotheek die bij het in voege treden van het bibliotheekdecreet werd overgedragen aan de stedelijke openbare bibliotheek. Het WF profileerde zich ook - en doet dit nog steeds - als drukkingsgroep om Vlaamse-, vrijzinnige- en onderwijsbelangen gerealiseerd te zien.
Vandaag is het Willemsfonds nog steeds een ledenvereniging, gedragen door vrijwilligers die zich tot doel stellen een ontmoetingsplaats te creëren waar mensen samen aan cultuur kunnen doen, van gedachten kunnen wisselen en zich een eigen mening kunnen vormen. Door levenslang te leren geeft de mens immers meer kwaliteit aan zijn leven, is hij beter gewapend tegen de uitdagingen van de moderne samenleving en leert hij als actieve burger te participeren aan het democratisch bestel. Ook worden culturele en vormingsactiviteiten aangeboden om zijn leden te leren omgaan met de nieuwe media.
Het Willemsfonds Oostende ondersteunt ook jonge kunstenaars.

lokaal: Ooststraat 42B, b0701
lidmaatschapsbijdrage: 15 euro individueel, 3 euro voor een gezinslid. Een lid ontvangt het plaatselijk ledentijdschrift Wijze Willem en het Nationaal ledentijdschrift RECHTUIT.

Contact

Sonja De Craemer

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.