Willemsfonds Oostende vzw

Het Willemsfonds werd opgericht in 1851 ter verdediging van het Nederlands. Hiermee zette het het levenswerk van Jan Frans Willems (1793-1846) verder. Dit betekende dat het Willemsfonds betaalbare Nederlandstalige boeken uitgaf, taalkundige prijskampen organiseerde, het Vlaamse volkslied aanmoedigde en volksbibliotheken oprichtte. De afdeling Oostende werd opgericht op 26-12-1880. De plaatselijke afdelingen organiseerden ‘volksverheffende activiteiten’ zoals concerten, voordrachten enz… Ook de Oostendse Willemsfondsafdeling bezat een bibliotheek die bij het in voege treden van het bibliotheekdecreet werd overgedragen aan de stedelijke openbare bibliotheek. Het WF profileerde zich ook - en doet dit nog steeds - als drukkingsgroep om Vlaamse-, vrijzinnige- en onderwijsbelangen gerealiseerd te zien.
Vandaag is het Willemsfonds nog steeds een ledenvereniging, gedragen door vrijwilligers die zich tot doel stellen een ontmoetingsplaats te creëren waar mensen samen aan cultuur kunnen doen, van gedachten kunnen wisselen en zich een eigen mening kunnen vormen. Door levenslang te leren geeft de mens immers meer kwaliteit aan zijn leven, is hij beter gewapend tegen de uitdagingen van de moderne samenleving en leert hij als actieve burger te participeren aan het democratisch bestel. Ook worden culturele en vormingsactiviteiten aangeboden om zijn leden te leren omgaan met de nieuwe media.
Het Willemsfonds Oostende ondersteunt ook jonge kunstenaars.

lokaal: Ooststraat 42B, b12
lidmaatschapsbijdrage: 15 euro individueel, 3 euro voor een gezinslid. Een lid ontvangt het plaatselijk ledentijdschrift Wijze Willem en het Nationaal ledentijdschrift RECHTUIT.

Sociale media

Contact

Sonja De Craemer

Ooststraat 42B, b12 , 8400 Oostende
Tel./GSM
059/80.21.41
Fax
059/80.21.41
sonja.decraemer@skynet.be
Website
http://www.willemsfondsoostende.be

Adres

Ooststraat 42B, 42/B bus 0701 , 8400 Oostende
Tel./GSM
059 80 21 41
sonja.decraemer@skynet.be

Voorzitter

Sonja De Craemer

Ooststraat 42B b12 , 8400 Oostende

Secretaris

waarnemend René Tommelein

Nachtegalenlaan 63 , 8400 Oostende