Comité 'Stad en zee' vzw

Het Comité 'Stad en zee' houdt zich bezig met het stedenbouwkundig en maritiem erfgoed van Oostende, tot behoud en opwaardering, tot nogtoe in het bijzonder met het Casino-Kursaal en het geplande groeistrand.
Hiertoe legt het comité contacten met overheid, ambtenaren en bevolking via stavingsdossiers, briefwisseling, persmededelingen en voordrachten.

Lidmaatschapsbijdrage: 25 euro per jaar.

Contact

Frank Batsleer

Kemmelbergstraat 11 , 8400 Oostende
Tel./GSM
059/80 34 73
Fax
059/80 75 06
batsleer.lammens@pandora.be
Website
www.stadenzee.be