Hippodroomwijk vzw

De vereniging vzw Hippodroomwijk is recent ontstaan vanuit het comité dat in 2005 voor de eerste maal het Belle-Epoquefeest in de Hippodroomwijk bracht in samenwerking met de Cultuurdienst van het Stadsbestuur. Na de vele positieve reacties besloten we om dit feest in 2006 een tweede keer te organiseren. Dit wilden we echter op een meer gestructureerde manier aanpakken door een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) op te richten. Op die manier openden we immers ook meer deuren qua logistieke en financiele steun.
 
De doelstelling van onze vereniging reikt echter verder dan het organiseren van het wijkfeest / Belle-Epoquefeest. In onze statuten luidt het : “De vereniging heeft tot doel : het unieke historische karakter van de wijk te promoten en te vrijwaren.” We willen dus dat onze wijk haar unieke uitzicht blijft behouden. Dit wil niet zeggen dat we tegen eigentijdse invullingen van de woningen zouden zijn, maar we willen in elk geval dat er geen huizen meer gesloopt zouden worden, en dat er door het Stadsbestuur met respect voor de eigenheid van de wijk zou opgetreden worden. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de recente, ongelukkige beslissing om de authentieke lantaarnpalen te vervangen door opzichtige moderne gevelarmaturen. Bovendien proberen we op een bescheiden manier documentatie te verzamelen in verband met de wijk, en plannen we op langere termijn verscheidene publicaties. We profileren ons dus ook enigszins als erfgoedvereniging.
 
Met het Belle-Epoquefeest willen we dan ook de bewoners en bezoekers op een ludieke manier confronteren met het prachtige decor van onze wijk, waar we terecht trots op kunnen zijn.
 
Wilt u onze werking steunen, heeft u sympathie voor onze doelstellingen, wordt dan lid van onze vereniging. Alle leden worden altijd op de hoogte gehouden van al onze acties en activiteiten.

Lidmaatschapsbijdrage: gratis
Steunend lid: schenking van een veelvoud van 5 euro

Contact

Regis Benoit

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.