Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring “De Plate” vzw

Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring “De Plate” vzw

De Koninklijke Heem- en Geschiedkundige Kring “De Plate” werd in 1954 opgericht en is niet meer uit het verenigingsleven weg denken. De kring heeft een aandachtig oog voor het vrijwaren van het Oostendse verleden, heden en toekomst, voor het behoud van milieu- en monumentenzorg. Wij bevorderen de studie van en de belangstelling voor de folklore, heemkunde en volkskunde van de lokale geschiedenis en geschiedschrijving door middel van voordrachten; het inrichten van studie- en debatavonden; een verzorgd tijdschrift; het contact met soortgelijke kringen; het inrichten en instandhouden van een museum; het organiseren van studiereizen en het verzamelen van alle mogelijke gegevens met betrekking tot ons patrimonium. In het Oostends Historisch Museum, sedert februari 2000, gelegen in de Langestraat 69, 8400 Oostende, wordt het Oostendse Patrimonium van gisteren verzameld, bijgehouden en gecatalogeerd en voorgesteld voor een zo ruim mogelijk publiek. Een documentatiecentrum en mediatheek herbergen een massa informatie in verband met Oostende en de kust en kunnen tijdens de openingstijden, op aanvraag, geconsulteerd worden. Het tijdschrift “De Plate” zorgt ervoor dat in woord en beeld een reeks aantrekkelijke bijdragen en notities geboden worden.


Lidmaatschapsbijdrage: 30 euro per jaar.

Sociale media

Contact

Nadia Stubbe

Locatie

Stadsmuseum

Langestraat 69 , 8400 Oostende
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.