Familiekunde Vlaanderen, regio Oostende vzw

Het doel van het Centrum voor Familiekunde is het samenbrengen van de door de vereniging verworven en te verwerven verzamelingen nuttig voor het genealogisch onderzoek.
Het onderbrengen van een gespecialiseerde bibliotheek en van diverse diensten, het inrichten van een didactisch museum, het houden van vergaderingen, voordrachten, lessen, kaderscholing en spreekbeurten in verband met het stamboomonderzoek in de breedste zin van het woord.
De leden en bezoekers bijstaan met raad bij het samenstellen van hun familiegeschiedenis. Het ter beschikking stellen van een groot aantal computerbestanden als hulp bij het stamboomonderzoek.

Contact

Legrand bernard

Troonstraat 32 bus 205 , 8400 Oostende
Tel./GSM
0477 80 03 06
legrand.bernard@skynet.be
Website
http://www.fv-oostende.be

Adres

Kanunnik Dr Louis Colensstraat 6 , 8400 Oostende
Tel./GSM
059 80 93 44
info@vf-oostende.be

Voorzitter

Bernard Legrand

Troonstraat 32 bus 305 , 8400 Oostende
legrand.bernard@skynet.be

Secretaris

Marie Jeanne Mille

Lokaal

Documentatiecentrum voor Familiegeschiedenis

Kan. Dr. L. Colensstraat 6 , 8400 Oostende
Tel./GSM
059 80 93 44
info@fv-oostende.be