Familiekunde Vlaanderen, regio Oostende vzw

Het doel van het Centrum voor Familiekunde is het samenbrengen van de door de vereniging verworven en te verwerven verzamelingen nuttig voor het genealogisch onderzoek.
Het onderbrengen van een gespecialiseerde bibliotheek en van diverse diensten, het inrichten van een didactisch museum, het houden van vergaderingen, voordrachten, lessen, kaderscholing en spreekbeurten in verband met het stamboomonderzoek in de breedste zin van het woord.
De leden en bezoekers bijstaan met raad bij het samenstellen van hun familiegeschiedenis. Het ter beschikking stellen van een groot aantal computerbestanden als hulp bij het stamboomonderzoek.

Adres

Kanunnik Dr Colensstraat 6 , 8400 Oostende
Tel./GSM
059809344
info@vf-oostende.be

Voorzitter

Bernard Legrand

Troonstraat 32 bus 42 , 8400 Oostende

Secretaris

Julien Bulinckx

Zeedijk 4 bus 0102 , 8620 Nieuwpoort