Stad Oostende werkt samen met verenigingen waar armen het woord nemen

De gemeenteraad  zette onlangs het licht op groen voor een structurele samenwerking met twee Oostendse verenigingen waar armen het woord nemen. Samen met de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen (BLMIK-O) en de vzw Samen Divers wordt onder meer gewerkt aan een armoedetoets.

Uiteraard werken deze verenigingen al langer samen met de Stad. De verenigingen geven mensen in armoede een stem, ondersteunen hen door in gesprek te gaan, informatie te delen en door naar hen te luisteren.

De stap vooruit bestaat erin dat de verenigingen financieel ondersteund worden om hun werking uit te bouwen. In ruil voor een subsidie van jaarlijks 12.500 euro engageren de BLMIK-O en SDV zich om actief samen te werken rond vijf concrete doelstellingen.

De vijf doelstellingen zijn de uitwerking en de toepassing van een armoedetoets, het mee organiseren van vorming en sensibilisering over het thema armoede, het actief inzetten op meer opzoeken en toeleiden van mensen in armoede naar hun eigen werking en naar welzijnsvoorzieningen, het regelmatig actief deelnemen aan fora waarop de armoedeproblematiek in onze stad aan bod komt en het voeren van een structurele dialoog met de betrokken diensten omtrent de uitrol van het armoedebeleidsplan. Bedoeling van deze meer intensieve samenwerking is de stem van mensen in armoede mee te nemen in de totstandkoming en evaluatie van het stedelijke beleid. Op die manier wordt betracht om dat beleid beter af te stemmen op de meest kwetsbare burgers.

Twee foto's uit de foto-expo naar aanleiding van 25 jaar Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen

Gepubliceerd op woensdag 2 december 2020 10.17 u.