Vergroening Banjul

Hoofdthemas

Dankzij de EU middelen kunnen we van Banjul een groenere stad maken.

Aanplantingen strand

Banjul wordt bedreigd in haar voortbestaan door een stijgende zeespiegel. Om erosie tegen te gaan en beter voorbereid te zijn op klimaatsverandering worden 5000 kokospalmen en 1000 andere bomen (o.a. moringa, kapok en casuarina) op het strand van Banjul geplant. Het aanplanten van kokospalmen kan ook voor een bron van inkomen zorgen voor de Banjul City Council (BCC). Kokosnoten zijn een waardevol product, waarvan de hele noot kan gebruikt worden voor verschillende toepassingen. 

In januari 2023 stond de teller op 4700 aangeplante bomen, waarvan er ongeveer 3500 bomen overleefden. Uitval van bomen bij aanplantingen is onvermijdelijk, maar toch kunnen we nu al van een groot succes spreken. Het is essentieel om de gedane investeringen de komende jaren te bestendigen en bijkomende aanplantingen te verwezenlijkingen om tot een goed beheer van de bomen te komen. In principe beginnen de bomen na 7 jaren vruchten te dragen.

Aanplantingen binnenstad

In de binnenstad is de doelstelling om drieduizend bomen te planten . Dit gebeurt enerzijds door aanplantingen op het publiek domein en anderzijds door fruitbomen te kweken in scholen en deze mee te geven met leerlingen om thuis aan te planten. Ook deze aanplantingen kaderen binnen strategieën rond klimaatmitigatie. Bomen zorgen voor verkoeling, halen CO2 uit de lucht en zorgen voor een groener straatbeeld. In de straten worden vooral Cordia Sebestena, Ficus en Terminalia Ivorensis (‘Umbrella tree’) aangeplant. Er werden reeds een 600-tal bomen aangeplant in de straten van Banjul en een 300-tal bomen werden uitgedeeld aan leerlingen.

Aanplantingen mangroves

In het nationale park Tanbi Wetlands Complex, dat naast Banjul ligt en beschermd is onder de Internationale Ramsar Conventie, is het doel om 5000 mangrovestruiken aan te planten in samenwerking met de West African Bird Study Association (WABSA). Het doel van de aanplantingen is om de vroegere situatie, voor interventies van de mens, te herstellen en opnieuw mangroves aan te planten waar ze om verschillende redenen werden gekapt of afstierven. In januari 2023 stond de teller op meer dan 15.000 aangeplante mangroves. De overlevingskansen waren wisselend en sterk afhankelijk van de locatie. Een 2000-tal mangroves overleefden. De recentste locaties blijken succesvoller omdat de nodige lessen werden getrokken uit de aanplantingen.

Boardwalk

In de Tanbi Wetlands  wordt  een boardwalk (wandelbrug, uitkijktoren en vogelkijkhut) gebouwd die vogelliefhebbers moet aantrekken.  Afhankelijk van het seizoen kunnen meer dan honderd verschillende soorten worden gezien. Aan een wandeling op de boardwalk zal ook een boottocht in het nationaal park gekoppeld worden. Door het stimuleren van ecotoerisme in Banjul willen we bijdragen aan de bewustmaking bij de lokale bevolking van het belang van de Tanbi Wetlands.