Vergroening Banjul

Hoofdthemas

Read this page in English.

Dankzij de EU-middelen wordt Banjul een groenere stad die beter voorbereid is op een veranderend klimaat.

Aanplantingen strand

Banjul wordt in haar voortbestaan bedreigd door een stijgende zeespiegel. Om kusterosie tegen te gaan en beter voorbereid te zijn op klimaatsverandering werden 5000 kokospalmen en 1000 andere bomen (o.a. moringa, baobab en kapok) op het strand van Banjul geplant. Het aanplanten van kokospalmen kan op lange termijn ook voor een bron van inkomsten zorgen voor de Banjul City Council (BCC). Kokosnoten zijn een waardevol product, waarvan de hele noot kan gebruikt worden voor verschillende toepassingen.

Uitval van bomen bij aanplantingen is onvermijdelijk, maar toch kunnen we van een groot succes spreken, met meer dan 3500 kokospalmen die op het strand worden verzorgd. Het is essentieel om de gedane investeringen de komende jaren te bestendigen en bijkomende aanplantingen te verwezenlijkingen om tot een goed beheer van de bomen te komen. In principe beginnen de bomen na 7 jaren vruchten te dragen.

Aanplantingen binnenstad

In de binnenstad worden drieduizend bomen geplant. Dit gebeurt enerzijds door aanplantingen op het openbaar domein en anderzijds door fruitbomen te kweken in scholen en deze mee te geven met leerlingen om thuis aan te planten. Ook deze aanplantingen kaderen binnen strategieën rond klimaatmitigatie. Bomen zorgen voor verkoeling, halen CO² uit de lucht en zorgen voor een groener straatbeeld. In de straten worden vooral Cordia Sebestena, Ficus en Terminalia Ivorensis (‘Umbrella tree’) aangeplant. Er werden reeds een 600-tal bomen aangeplant in de straten van Banjul en een 300-tal bomen werden reeds uitgedeeld aan leerlingen.

Aanplantingen mangroves

In het nationale park Tanbi Wetlands Complex (TWC), dat naast Banjul ligt en beschermd is onder de Internationale Ramsar Conventie, werden meer dan 15000 mangrovestruiken aangeplant in samenwerking met de West African Bird Study Association (WABSA). We streven ernaar om de vroegere situatie - voor de schadelijke interventies van de mens - te herstellen en opnieuw mangroves aan te planten waar ze om verschillende redenen werden gekapt of afstierven. De overlevingskansen waren wisselend en sterk afhankelijk van de locatie. Een 10.000-tal mangroves overleefden. De recentste locaties blijken succesvoller omdat de nodige lessen werden getrokken uit de eerdere aanplantingen.

Boardwalk

In het overstromingsgebied naast Banjul dat ook deel uitmaakt van het Tanbi Wetlands Complex (TWC) worden faciliteiten gecreëerd voor vogelliefhebbers, met respect voor de natuurlijke omgeving.

Een wandelbrug, infocentrum en uitkijktoren worden dichtbij een verzamelplaats van diverse vogelsoorten, waaronder heel wat trekvogels, gebouwd. Afhankelijk van het seizoen kunnen meer dan honderd verschillende soorten worden gezien. Gambia staat niet voor niets bekend als een paradijs voor vogelliefhebbers.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.